6736 sayılı Kanunda Varlık Barışı 6736 Sayılı Kanun’un 7 inci maddesi ile bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması adı altında varlık barışı kavramı düzenlenmiştir. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından