“6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi”  başlıklı yazımıza matrah ve vergi artırımına ilişkin hususları da bir araya toplayarak devam ediyoruz. 6736 Sayılı Kanun’un 5 inci maddesi