05.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “SGK Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği” ne göre; * 30 Aralık 2017 tarihinde ödenmesi gereken, “2017 Kasım” ayı sigorta primleri, ile