4.10.2016 tarih ve 29847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 77 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde; 15.07.2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına