6736 sayılı Kanun Hükmünden Yararlanmak İçin Başvuru Yeri ve Tarihleri Başvurular, –  Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (gib.gov.tr) üzerinden ya da –  Bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya