Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için, 2017 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alış/satışlarında uygulanacak hadler; Bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi