İşverenlere sağlanan 5 puanlık prim indirimi üzerine Bağ-Kurlular yıllardan beri 5 puanlık indirimin kendilerine uygulanmasını talep etmekteydiler. Torba yasaya göre, primlerini düzenli ödeyen Bağ-Kur’ lu artık 5 puan