6740 No.lu Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılması ile ilgili Kanunla “Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi” zorunluluğu getirilmiştir. Bireysel Emeklilik Sistemi, 01.01.2017 tarihinde