Geçmiş dönem muhtasar beyannamelerinde ücret  ve ücret sayılan ödemeler ile menkul sermaye iratları dışında kalan ödemelere ait bildirim bölümündeki istihkak sahiplerine ait; TC kimlik veya Vergi kimlik numarası