Elektronik defter uygulamasına tabi mükelleflerin , Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir beratlarını ilgili ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı portalına yüklemeleri gerekmektedir.  2016 Ocak