İşverenler İşçilerin İstirahat Raporlarını Nasıl Onaylayacak? SGK Aylık Bildirgelerinin, takip eden ayın 23’üne kadar verilmesi gerekmektedir. Ayrıca hastalık, iş kazası, analık gibi durumlarda alınan “İş Göremezlik” raporlarının yine