Yazımızda; hem geçici vergi hem de kurumlar vergisi çalışmaları yapılırken akıllara takılan “Şüpheli Alacaklarda Karşılık Ayırma” konusu, en kolay anlaşılacak şekilde anlatılmaya çalışılmıştır. Şüpheli Alacaklar Vergi Usul Kanununun