08.09.2016 tarih ve 29825 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 2016/9153 Bakanlar Kurulu Kararı ile 31.03.2017 tarihine kadar %18 KDV oranına tabi olan konutlarda KDV oranı %8 olarak düzenlenmiş, 4760