25/11/2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9542 sayılı Karar ile; – 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı mallara uygulanacak