2017 Yılında Kullanılacak Defterler – BuMesele

2017 Yılında Kullanılacak Defterler

19.12.2012 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan “Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ” kapsamında 2017 yılında kullanılacak defterler aşağıda belirtilmiştir.

ANONİM ŞİRKETLER

Defterin Adı Açılış Tasdiki Kapanış Tasdiki Açıklamalar
(Aralık Ayı)
1- Yevmiye Defteri Zorunlu Zorunlu (Haziran)
2- Defter-i Kebir Zorunlu
3- Envanter Defteri Zorunlu
4- Genel Kurul Toplantı Zorunlu Yeterli yaprak varsa açılış tasdiki yapılmadan bitene kadar kullanılmaya devam edilebilir.
ve Müzakere Defteri
5- Pay Defteri Zorunlu Yeterli yaprak varsa açılış tasdiki yapılmadan bitene kadar kullanılmaya devam edilebilir.
6- Yönetim Kurulu Karar Defteri Zorunlu Zorunlu (Ocak)
7- Damga Vergisi Defteri Zorunlu 20 Nolu Damga Vergisi Tebliği Gereği Açılış Tasdiki Zorunludur.

LİMİTED ŞİRKETLER

Defterin Adı Açılış Tasdiki Kapanış Tasdiki Açıklamalar
(Aralık Ayı)
1- Yevmiye Defteri Zorunlu Zorunlu (Haziran)
2- Defter-i Kebir Zorunlu
3- Envanter Defteri Zorunlu
4- Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri Zorunlu Yeterli yaprak varsa açılış tasdiki yapılmadan bitene kadar kullanılmaya devam edilebilir.
5- Pay Defteri Zorunlu Yeterli yaprak varsa açılış tasdiki yapılmadan bitene kadar kullanılmaya devam edilebilir.
6- Damga Vergisi Defteri Zorunlu 20 Nolu Damga Vergisi Tebliği Gereği sürekli mükellefiyet halinde açılış tasdiki zorunludur.

– Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, Envanter Defteri ve Yönetim Kurulu Karar Defteri yeterli yaprakları bulunması halinde 2017 Ocak ayı içerisinde ara tasdik yapılarak kullanılmaya devam edilebilir. Yevmiye Defteri ve Yönetim Kurulu Karar Defterinin Ara tasdik yapılmadan önce, kapanış onayının yaptırılması gerekir.

– Limited Şirketlerde tek Karar Defteri (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri) yeterlidir. Ancak istenirse ayrıca Müdürler Kurulu Defteri de tasdik edilebilir. Bu durumda her yıl açılış ve kapanış onayına tabi olup, ara tasdik yapılmaz.

– Defterlerin açılış onaylarında noterler tarafından, Ticaret Siciline kayıtlı olan mükellefler için “Ticaret Sicil Tasdiknamesinin aslı” istenecektir. Ancak; 27/01/2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16/6. maddesine göre “Sicil tasdiknamesi; Tasdiknamede yer alan bilgilerde bir değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği sürece geçerlidir.” hükmüne göre önceki yıl veya yıllarda alınmış belgeler yukarıdaki koşulları taşıması halinde geçerlidir, yeniden alınmasına gerek yoktur. Eski tarihli belgenin notere ibrazı yeterlidir.

– E- defter tutan mükellefler; Yevmiye ve Defteri Kebir defterleri dışında, tutmak zorunda oldukları defterleri kağıt ortamında tasdik ettirmek ve tutmak zorundadırlar. Diğer taraftan “Elektronik Ortamda Tutulan Defterler” açısından açılış ve kapanış onayları aranmayacaktır.

– Pay Defteri ve Yönetim Kurulu Karar Defterinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda, açılış onayı yapılacak yeni defter, kullanımına son verilecek defter ile veya zayi edilmiş ise zayi belgesi ile notere ibraz edilir. Yeni defterin açılış onayının yapıldığı sırada noter, eski deftere veya zayi belgesine, yeni defterin açılış onayının yapıldığını tarih ve sayı belirterek “şerh” düşer. Eski defter de veya zayi belgesinde söz konusu şerhi gören noter tekrar bir açılış onayı yapamaz.

 

Bu yazıyı paylaşın!

Bir Yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Copyright © BuMesele.com / İzinsiz kullanılamaz.