3065 sayılı KDV Kanunu 7 Seri No.lu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı – BuMesele

3065 sayılı KDV Kanunu 7 Seri No.lu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

4/10/2016 tarih ve 29847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile;

– 10/2/2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 6663 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendine,

– 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun; 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (g), (r), (u) ve  (y) bentlerinde ve 30/d maddesinde yapılan değişikliklere,

– 26/8/2016 tarihli ve 29813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasına eklenen (i) bendine

ilişkin yapılan kanuni düzenlemelerin uygulanmasına dair usul ve esaslar ile

– 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında KDV artırımında bulunanların özel esaslar karşısındaki durumu

açıklanmıştır.

İlgili Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.gib.gov.tr/node/114891

 

Yararlanılan Kaynak;

http://www.gib.gov.tr/7-seri-nolu-kdv-genel-uygulama-tebliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig-resmi-gazetede

Bu yazıyı paylaşın!

Bir Yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Copyright © BuMesele.com / İzinsiz kullanılamaz.