Geçici Vergi Nedir, Ne Zaman Beyan Edilir? – BuMesele

Geçici Vergi Nedir, Ne Zaman Beyan Edilir?

Geçici Vergi, cari yıl gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilmek üzere, üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanan vergidir. Gelir Vergisi mükelleflerinden %15, Kurumlar Vergisi mükelleflerinde %20 oranında hesaplanır.

Hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler için geçici vergi dönemleri şöyledir.

Dönem

Aylar Beyan Zamanı Ödeme Zamanı

1.

Ocak-Şubat-Mart 14 Mayıs

17 Mayıs

2.

Nisan-Mayıs-Haziran 14 Ağustos

17 Ağustos

3.

Temmuz-Ağustos-Eylül 14 Kasım

17 Kasım

4. Ekim-Kasım-Aralık 14 Şubat

17 Şubat

* Son günlerin hafta sonuna veya tatil günlerine denk gelmesi durumunda süre, ilk iş gününe uzamaktadır.

2017 Yılı için süreler;

Dönem

Aylar 2017 Beyan Tarihleri 2017 Ödeme Tarihleri

1.

Ocak-Şubat-Mart 15 Mayıs

17 Mayıs

2.

Nisan-Mayıs-Haziran 14 Ağustos

17 Ağustos

3.

Temmuz-Ağustos-Eylül 14 Kasım

17 Kasım

4. Ekim-Kasım-Aralık 14 Şubat

19 Şubat

* 2017 yılı I. Geçici Vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 6,11 (yüzde altı virgül onbir) olarak belirlenmiştir.

Bu yazıyı paylaşın!

Bir Yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Copyright © BuMesele.com / İzinsiz kullanılamaz.