Mükelleflerin Ba-Bs formları ile ilgili bilmesi gereken bilgilere ve en sık sorulan sorulara aşağıda yer verdik. Konu ile ilgili daha kapsamlı bilgiye “Ba-Bs Bildirim Formları Uygulaması” başlıklı yazımızdan