Yazımızda, muhasebecilerin dönem içerisinde en çok ihtiyaç duydukları bilgilere yer verilmiştir. Amortisman oranları tablosu için; http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Yararli_Bilgiler/amortisman_oranlari.pdf Amortisman ayırmada alt sınır; Yıllar Tutar İlgili Genel Tebliğ 2016 900,00 TL