İşletmelerin verecekleri kurumlar vergisi beyannamesinde oluşacak dönem karından, geçmiş yıllar zararlarını mahsup edebilmeleri için; Her yıla ait zarar tutarlarının ayrı gösterilmesi ve Beyannamelerin kanuni sürelerinde onaylanmış olması gerekmektedir.