Geçici Vergi Dönemlerinde Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları ve 6736 sayılı Kanun – BuMesele

Geçici Vergi Dönemlerinde Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları ve 6736 sayılı Kanun

İşletmelerin verecekleri kurumlar vergisi beyannamesinde oluşacak dönem karından, geçmiş yıllar zararlarını mahsup edebilmeleri için;

  • Her yıla ait zarar tutarlarının ayrı gösterilmesi ve
  • Beyannamelerin kanuni sürelerinde onaylanmış olması

gerekmektedir.

Cari yıl beyannamesinde zarar olsa dahi geçmiş yıl zararlarının beyannamede gösterilmesi gerekir. Aksi takdirde idare, K.V.K.’nun 9. Maddesini gerekçe göstererek, indirim hakkından vazgeçildiğini ve sonraki yıllarda da indirim hakkından faydalanılmaması gerektiği görüşündedir.

19 Ağustos 2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun”dan faydalanan mükelleflerin;

14.11.2016 tarihine kadar vermeleri gereken 2016 yılı “3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi” nde, geçmiş yıl zararlarının mahsup ederken dikkat etmeleri gereken husus;

6736 sayılı Kanun’un 5. Maddesinin “ğ” bendince “Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50′si, 2016 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilmez” düzenlemesidir.

Bu demek oluyor ki, 3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi düzenlenirken, 6736 sayılı kanundan faydalanıldı ise; Geçmiş yıl zararlarının ancak %50’si mahsup edilebilecektir.

 

Yararlanılan Kaynaklar;

http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat

 

Bu yazıyı paylaşın!

Bir Yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Copyright © BuMesele.com / İzinsiz kullanılamaz.