Geçici Vergi Dönemlerinde Kur Değerlemesi – BuMesele

Geçici Vergi Dönemlerinde Kur Değerlemesi

İçinde bulunduğumuz geçici vergi dönemi nedeniyle sizlere faydası olacağını düşündüğüm ufak hatırlatmalar yapmaya devam ediyorum.

Geçici vergi; gerçek usulde vergilendirilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme döneminin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanarak  ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır.

Bir takvim yılı içerisinde 4 dönem halinde uygulanır. Her geçici vergi döneminde, döviz cinsinden izlenen hesaplara kur değerlemesi yapılması gerekir.

Değerleme yapılacak hesaplara;

  • Döviz kasa hesabı,
  • Döviz cinsinden işlem gören banka mevduat hesapları,
  • Yurt dışı alıcı ve satıcı hesapları,
  • Döviz cinsinden borç ve alacakların takip edildiği hesaplar ve
  • Dövizli kredi hesapları

örnek verilebilir.

Değerleme yapılırken;

  • Kasa ya da bankada bulunan nakit yabancı paralar T.C. Merkez Bankasının belirlemiş olduğu efektif alış kuru,
  • Döviz cinsinden paralar içinse yine T.C. Merkez Bankasının belirlediği döviz alış kuru

kullanılmaktadır.

Yapılan değerlemeler sonucunda oluşan kur farklarının;

  • “Kambiyo Kar veya Zararları” hesaplarına kaydedilmesi,
  • İlgili kur farkının hangi hesabı ilgilendirdiğine bakılarak; o gider hesabına ya da maliyeti arttırmaya neden olmuş ise maliyete eklenmesi,

gerekmektedir.

 

Yararlanılan Kaynaklar;

http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat

 

Bu yazıyı paylaşın!

Bir Yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Copyright © BuMesele.com / İzinsiz kullanılamaz.