Kıdem Tazminatı Kıdem tazminatı, aynı işverene bağlı olarak bir yıldan uzun süre çalışılması durumunda, belirli koşulları yerine getirerek işten ayrılanlara ödenen tazminattır. Çalışanın istifası veya işveren tarafından haklı nedenlerle iş