Gelir İdaresi Başkanlığınca, 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu kapsamında e-fatura ve e-defter uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükellefler hakkında duyuru yayınlanmıştır. a) 2015 veya müteakip hesap dönemleri brüt