6736 sayılı Kanunda İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi 6736 Sayılı Kanun’un 6 ıncı maddesi ile işletme kayıtlarının düzeltilmesi hususu düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle ile birlikte kanun kapsamında başvuranlara, belirli oranda bir