6824 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga mükerrer 121 inci maddesi “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlığıyla yeniden düzenlenmiştir. Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti