30 Aralık 2016 tarihli ve 29934 sayılı Resmi Gazete’ de 2016/9608 sayılı “03.08.2016 tarihli ve 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7 nci Maddesinde Yer Alan