Varlık Barışında Süreler Uzatıldı – BuMesele

Varlık Barışında Süreler Uzatıldı

30 Aralık 2016 tarihli ve 29934 sayılı Resmi Gazete’ de 2016/9608 sayılı “03.08.2016 tarihli ve 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7 nci Maddesinde Yer Alan Sürelerin Uzatılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar” yayımlandı.

6736 sayılı Kanun’un 7 nci maddesi bazı varlıkların millî ekonomiye kazandırılmasına (varlık barışı) ilişkindir. Başvuru süresi 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle sona eriyordu. Ancak, varlık barışına ilişkin süreler Bakanlar Kurulu’nun (Md.7/7) yetkisi ile 30.06.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre, 6736 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde düzenlenmiş bulunan;

  • Yurt dışında bulunan;

para,

altın,

döviz,

menkul kıymet ve

sermaye piyasası araçlarını,

bu maddedeki hükümler çerçevesinde 30.06.2017 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

  • Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını, 30.06.2017 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın, kanuni defterlere kaydedebileceklerdir.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

http://www.gib.gov.tr/node/117405

 

Bu yazıyı paylaşın!

Bir Yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Copyright © BuMesele.com / İzinsiz kullanılamaz.