Verimlilik, belirli bir kaynağı (örneğin zaman, emek, sermaye veya malzeme) kullanarak ne kadar fazla çıktı veya fayda elde edebildiğinizi ölçen bir kavramdır. Verimlilik, ekonomiler, işletmeler hatta bireyler için