Geçici Vergi, cari yıl gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilmek üzere, üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanan vergidir. Gelir Vergisi mükelleflerinden %15, Kurumlar Vergisi mükelleflerinde %20 oranında hesaplanır. Hesap dönemi