Yeni Yıl ile Birlikte KDV Beyannamesinde Değişiklik – BuMesele

Yeni Yıl ile Birlikte KDV Beyannamesinde Değişiklik

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, www.ivdb.gov.tr adresinde yayınladığı 26 Aralık 2018 tarihli duyurusuna göre, 1 nolu KDV beyannamesi, 2019 Ocak ayı ile birlikte beyannamedeki indirimler tablosunda yer alan 102 (Bu Döneme Ait İndirilecek KDV) satırını kaldırıyor. Bu kodla beyan edilen tutarlar Ocak 2019 beyannamesinin verileceği Şubat ayından itibaren,

– 108 Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar Nedeniyle Ödenen KDV,

– 109 Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV,

– 110 İthalde Ödenen KDV şeklinde 3 ayrı satıra bölünecek.

Bu nedenle herhangi bir problem yaşamamak adına,  Ocak 2019 döneminden itibaren “191-İndirilecek Katma Değer Vergisi” alt hesaplarının bu düzenlemeye uygun şekilde kayıt altına alınması ve muhasebe programlarında buna uygun gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir.

Bu duyurunun tam metni aşağıdaki gibidir:

“26.12.2018 – 1 No.lu KDV Beyannamesinde İndirimler Tablosunda Bulunan “102 Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” Satırına İlişkin Önemli Duyuru;

1 No.lu KDV beyannamesinde Ocak/2019 vergilendirme döneminden (1 Şubat 2019’da uygulamaya koyulacak versiyondan) itibaren “İndirimler” tablosunda yer alan “102 – Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” satırı kaldırılarak, bu kodda beyan edilen tutarların “108 – Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar Nedeniyle Ödenen KDV”, “109 – Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV”, “110 – İthalde Ödenen KDV” olarak 3 ayrı satır üzerinden beyan edilmesine yönelik değişik yapılacaktır. Şubat ayında verilecek Ocak/2019 vergilendirme dönemi beyannamelerinde sorun yaşanmaması için, mükelleflerimizin Ocak ayına ilişkin işlemlerinin yeni duruma uygun olarak kayıt altına alınması ve muhasebe programlarının Şubat ayında verilecek Ocak/2019 vergilendirme dönemi beyannamelerinde yeni kodların kullanılacağı şekilde düzenlenmesi önem arz etmektedir.”

Bu yazıyı paylaşın!

Bir Yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Copyright © BuMesele.com / İzinsiz kullanılamaz.