“Kesin Mizan Bildirimi” Verme Zorunluluğu Kaldırıldı – BuMesele

“Kesin Mizan Bildirimi” Verme Zorunluluğu Kaldırıldı

Kesin Mizan1

27.07.2016 tarihli 29783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 472 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere 2010 yılı ve müteakip dönemler için elektronik ortamda beyan yükümlülüğü getiren 19.01.2011 tarihli 27820 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 403 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili tebliğlere;

http://www.gib.gov.tr/472-sira-nolu-vergi-usul-kanunu-genel-tebligi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/01/20110119-5.htm

adreslerinden ulaşabilirsiniz.

 

Bu yazıyı paylaşın!

Bir Yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Copyright © BuMesele.com / İzinsiz kullanılamaz.