Geçici Vergi Dönemlerinde Amortisman Konusu – BuMesele

Geçici Vergi Dönemlerinde Amortisman Konusu

Her geçici vergi döneminde sorular sorulan amortisman konusu ile ilgili ufak bir hatırlatma yapalım.

V.U.K.’ nun 313. maddesine göre amortisman; “İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269’uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.”

Amortisman, yıllık olarak hesaplanması gereken bir giderdir. Ancak yıl içerisinde, geçici vergi dönemlerinde de hesaplanması ve ilgili döneme isabet eden tutarın o dönemin geçici vergi hesabında gider olarak yazılması mümkündür.

İktisadi kıymetin aktife girdiği yıldan itibaren amortisman ayrılmaya başlanabilir. Bu sürenin yıl olarak hesaplanması için (1) rakamı uygulanan nispete bölünür. Amortismanın herhangi bir yıl ayrılmaz ya da eksik ayrılırsa amortisman süresi uzatılamaz veya tutar olarak ilave amortisman hesaplanamaz.

Örneğin;

25.08.2016 tarihinde 20.000,00 TL bedelle aktife alınan bir makinenin (amortisman süresi 5 yıl ve normal amortisman yöntemi için) yıllık (20.000,00*1/5=) 4.000,00 TL amortisman ayrılması gerekir. 3. Geçici vergi döneminde amortisman ayrılması durumunda; (4.000,00/4*3 =)3.000,00 TL amortisman yazılabilecektir. Kalan 1.000,00 TL’lik kısım da 4. Geçici vergi döneminde ayrılacaktır.

———————————— 30.09.2016 —————————————

770-Genel Yönetim Giderleri            3.000,00

257-Birikmiş Amortismanlar  3.000,00

————————————       /      /     ———————————-——

Amortisman Mevzuu ile ilgili aklınıza takılan tüm sorular için, daha önce hazırlamış olduğumuz “Amortisman Uygulaması” başlıklı yazımıza başvurabilirsiniz. Diğer yazılarımız için takipte kalın.

 

Yararlanılan Kaynaklar;

http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat

 

Bu yazıyı paylaşın!

Bir Yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Copyright © BuMesele.com / İzinsiz kullanılamaz.