Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğ (Sıra No:1) Resmi Gazetede Yayımlandı – BuMesele

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğ (Sıra No:1) Resmi Gazetede Yayımlandı

18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde; vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” nin vergi dairesine verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen açıklamalar yapılmıştır.

Genel Tebliğ;

http://www.gib.gov.tr/node/120681

Yararlanılan Kaynak;

http://www.gib.gov.tr/muhtasar-ve-prim-hizmet-beyannamesi-genel-tebligi-sira-no-1-resmi-gazetede-yayimlandi

 

 

Bu yazıyı paylaşın!

Bir Yorum Ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir