3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 34. Md. 1. Fıkrasınca; “Yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait Katma Değer Vergisi, alış faturası veya benzeri vesikalar