Varlık Barışı olarak çıkması düşünülen daha sonra kapsamı genişletilen “6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun”, 19 Ağustos 2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe